Pacijenti iz EU

Europljani sada mogu izbjeći duge liste čekanja i dobiti medicinsku skrb u Zagrebu u najboljoj privatnoj klinici bez čekanja.

Direktiva EU-a o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti omogućuje europskim pacijentima da putuju u inozemstvo radi planiranog liječenja u drugim zemljama EU-a.

Za pristup zdravstvenoj skrbi u zemlji EU-a, pacijent treba zatražiti uputnicu od svog liječnika.

Nakon što je medicinski tretman završen, pacijent može podnijeti zahtjev za povrat troškova od svog pružatelja zdravstvenog osiguranja, bilo nacionalnog zdravstvenog osiguranja ili privatnog društva. Naknada obično pokriva sve troškove: konzultacije, liječenje i rehabilitacija do iznosa cijene u zemlji u kojoj pacijent boravi.

Prednosti prekogranične direktive:

 • Nema čekanja
 • Liječenje je najbolje u privatnim klinikama
 • Besplatne konzultacije s liječnicima
 • Troškove nadoknađuje lokalni pružatelj zdravstvenog osiguranja u zemlji prebivališta pacijenta
 • Pacijenti mogu tražiti pokriće troškova i prije korištenja medicinske usluge
 • ZagrebMed pomaže u pronalaženju odgovarajućih liječnika, organiziranju konzultacija i organiziranju cijelog putovanja, bez ikakvih troškova za pacijenta.

Kvalificiranje za program prekogranične direktive

Pacijent treba:

 • Biti stanovnik EU
 • Imati pravo na traženi medicinski postupak u svojoj zemlji prebivališta
 • Biti ili na dugoj listi čekanja za potreban medicinski postupak ili imati potrebu za otputovati u inozemstvo radi medicinskog postupka koji nije dostupan u zemlji prebivališta
 • Neka Vas uputi vaš liječnik ili bolnički liječnik opće prakse ili bolnica
 • Dostaviti kopiju pisma kojim se potvrđuje da je pacijent na listi čekanja
 • Podnijeti zahtjev za povrat troškova liječenja nakon što ste ga platili ili zatražiti povrat troškova prije medicinskog postupka

Ako smatrate da ispunjavate uvjete za Program prekogranične direktive, ispunite tražene podatke i priložite svu relevantnu dokumentaciju:

Kako funkcionira?

 • Morat ćete slijediti sljedeće smjernice za podvrgavanje liječenju u drugoj zemlji EU-a i traženje naknade od svog pružatelja zdravstvenog osiguranja:
 • Kao što netko tko ispunjava uvjete za javnu zdravstvenu skrb zatraži pismo uputnice od javnog zdravstvenog djelatnika - vašeg liječnika
 • Medicinsku dokumentaciju pošaljite u ZagrebMed za asistenciju
 • ZagrebMed će medicinsku dokumentaciju dostaviti relevantnim liječnicima u Hrvatskoj
 • Liječenje će se dogovoriti s liječnikom kojeg pacijent izabere
 • Prijavite se za plaćanje tretmana na temelju prijedloga tretmana u Zagrebu
 • Osoblje ZagrebMed-a pomoći će vam u organizaciji putovanja do Zagreba i tijekom cijelog procesa liječenja.

Dobivanje preporuke za putovanje u inozemstvo radi liječenja

Vaša uputnica od vašeg liječnika opće prakse ili bolničkog savjetnika mora sadržavati:

 • Ime i adresa bolničkog savjetnika
 • Vaše ime, adresu i datum rođenja
 • Vaše trenutno zdravstveno stanje i sve druge relevantne informacije o vašem stanju
 • Zdravstvena njega koja vam je potrebna
 • Potpis liječnika opće prakse ili savjetnika
 • Datum pisma preporuke

Ne morate biti upućeni određenom inozemnom pružatelju zdravstvenih usluga.

Organiziranje vašeg liječenja u inozemstvu

Nakon što dobijete uputnicu, ZagrebMed će se pobrinuti za putovanje u Zagreb i početak vašeg zdravstvenog postupka.

Vaša medicinska dokumentacija bit će poslana relevantnim liječnicima unutar mreže ZagrebMed na temelju vašeg potrebnog liječenja. Tada ćete izravno komunicirati s liječnikom i razjasniti sva pitanja u vezi s liječenjem.

Liječnik će zatim pripremiti početni plan liječenja na temelju kojeg imate pravo zatražiti plaćanje od svog pružatelja zdravstvenog osiguranja.

Podnošenje zahtjeva za naknadu

Moguće je zatražiti povrat troškova liječenja za usluge obavljene prije odobrenja vašeg zdravstvenog osiguranja.

U tom slučaju, morate se obratiti svom nositelju zdravstvenog osiguranja radi dobivanja popisa potrebne dokumentacije koju će ZagrebMed dostaviti.

Kontaktirajte nas

Ako želite iskoristiti svoje pravo na Direktivu o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti unutar EU i liječiti se u najboljim privatnim klinikama u Zagrebu, slobodno nam se obratite i mi ćemo vam pomoći da što prije dobijete najbolju dostupnu zdravstvenu skrb.